Historiku i Kompanisë

Kompania jonë është krijuar ne fillim te vitit 2014 nga një staf me përvojë të madhe, qe ka realizuar, mbikëqyre dhe projektuar me qindra projekte.

Ne vitet e fundit kompania jonë është fokusuar me shume ne fushën e projektimit, mbikëqyrjes dhe këshillimeve inxhinierike.

Kompania jonë ka pasur disa kontrata me sektorin publike dhe private. Ku te gjitha kontratat tona kanë përfunduar me sukses të lartë.

Kompania e jonë është përkushtuar ne punë, ka dëshmuar qe projektet e saj janë te suksesshme dhe kanë ndikuar ne zhvillimin e vendit.

Te gjitha projektet janë realizuar me sukses dhe ka qene një shtytje për vazhdimin e realizimit e projekteve tjera.