Projekti kryesor i rrugëve në Hoqë të qytetit, Prizren